Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze
Sławomir Kotylak
Kancelaria Komornicza nr I w Jaworze
ul. 1 Maja 11a, 59-400 Jawor

WITAMY NA STRONIE KANCELARII KOMORNICZEJ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JAWORZE SŁAWOMIRA KOTYLAKA


Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Sławomir Kotylak,
Kancelaria Komornicza nr I w Jaworze
ul. 1 Maja 11a, 59-400 Jawor

tel/fax: (076)819-73-57
e-mail: jawor.kotylak@komornikid.pl

Godziny otwarcia

Kancelaria jest czynna w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 15:00. W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów poza ustalonymi wyżej godzinami przyjęć.

Konto bankowe

Wszelkich wpłat należy dokonywać w kasie kancelarii, bądź na rachunek bankowy komornika prowadzony przez bank PKO BP S.A.
nr 75 1020 5226 0000 6402 0483 2236
wskazując jednocześnie nr sygn. sprawy, dane wpłacającego (imię, nazwisko oraz adres)

PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Art. 10 ust. 1 - Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości; 2) o wydanie nieruchomości; 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 4) o opróżnienie pomieszczen, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Kancelaria ma dostęp do e-sądu i dysponuje możliwością przyjmowania wniosków i tytułów egzekucyjnych wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

„DURA LEX, SED LEX” – „TWARDE PRAWO, ALE PRAWO”


„Curantes iura iuvant” - „Prawo sprzyja tym, którzy o nie dbają”