OBSZAR DZIAŁANIA

Wybór komornika

Art. 10 ust. 1 - Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości; 2) o wydanie nieruchomości; 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; 4) o opróżnienie pomieszczen, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika:
Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Sławomira Kotylaka obejmuje następujące miasta:
  1. Jawor
oraz gminy i wchodzące w ich skład miejscowości:
  1. Męcinka – Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne, Przybyłowice, Sichów, Sichówek, Słup, Stanisławów
  2. Mściwojów – Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik
  3. Paszowice – Jakuszowa, Kwietniki, Kłonice, Myślibórz, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Mała, Paszowice, Pogwizdów, Sokola, Wiadrów, Zębowice
  4. Udanin – Damianowo, Drogomiłowice, Dźwigórz, Gościsław, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Lusina, Łagiewniki Średzkie, Lasek, Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd Górny
  5. Wądroże Wielkie – Bielany, Biernatki, Budziszów Mały, Budziszów Wielki, Gądków, Granowice, Jenków, Kosiska, Kępy, Mierczyce, Pawłowice Wielkie, Postolice, Rąbienice, Skała, Sobolew, Wądroże Małe, Wierzchowice

„DURA LEX, SED LEX” – „TWARDE PRAWO, ALE PRAWO”


„Curantes iura iuvant” - „Prawo sprzyja tym, którzy o nie dbają”